Përshkrimi

Në një botë të shkatërruar nga lufta e magjisë elementare, një djalë i ri rizgjohet për të ndërmarrë një kërkim të rrezikshëm mistik për të përmbushur fatin e tij si Avatar dhe për të sjellë paqen në botë.

PJESA 1 PJESA 2 PJESA 3 PJESA 4 PJESA 5 PJESA 6 PJESA 7 PJESA 8 PJESA 9 PJESA 10 PJESA 11 PJESA 12 PJESA 13 PJESA 14 PJESA 15 PJESA 16 PJESA 17 PJESA 18 PJESA 19 PJESA 20

0 Comments